disclaimer

De website www.praktijk.dineis.nl is eigendom van Dineis energetisch en grafisch werk. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dineis energetisch en grafisch werk.

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Dineis behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.