Hoogsensitief

Leren omgaan met hoogsensitief-zijn

Ongeveer 20% van alle mensen is hoogsensitief, zowel mannen als vrouwen. Wanneer je hoogsensitief bent ervaar je meer en intenser dan anderen. Je kunt het vergelijken met intelligentie, ook daarbij geldt dat de ene mens intelligenter is dan de andere. Intelligentie zit in de linkerhersenhelft en gevoeligheid is een eigenschap van de rechterhersenhelft. Iemand die erg gevoelig is noemen we een ‘Highly Sensitive Person’ afgekort: HSP.

Het is een eigenschap waar je mee geboren wordt en zeker geen stoornis. Een HSP is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Je kunt de eigenschap wel als vervelend ervaren, omdat je sneller overprikkeld raakt dan anderen, als gevolg van een intensere beleving en het ervaren van meer en sterkere prikkels. Bijvoorbeeld harde muziek of grote mensenmassa’s kunnen al snel te veel zijn. Maar zoals bij elke eigenschap zijn er zowel voor- als nadelen. Het is handig om te leren omgaan met je eigen hoogsensitief-zijn. Hoe pas je het in je dagelijks leven. Want als je dat voor elkaar krijgt, ontdek je dat hoogsensitief-zijn ook een kracht is die voor je kan werken.

Grondlegster van het begrip HSP is Elaine Aron, een Amerikaans psychotherapeute en universitair docente en zij heeft verschillende boeken hierover geschreven. Er zijn natuurlijk meer boeken over dit onderwerp geschreven en ook op het internet kun je veel informatie vinden.

Hoogsensitief-zijn kan sterk van invloed zijn op je werk, persoonlijk leven en relaties. Deze eigenschap wordt niet direct erg gewaardeerd in onze hectische, westerse maatschappij, waar de nadruk ligt op verstand en ratio. Daarom kun je als HSP in eerste instantie vooral last hebben van je eigenschap en je zult je misschien weleens afvragen wat er mis is met je. Misschien probeer je jezelf wel te veranderen of je aan te passen, waarbij je deze eigenschap onderdrukt of negeert. De kans is groot dat je daarmee je eigen grenzen overschrijd, dat is niet handig en niet nodig.

Wil je hulp bij het her- en erkennen van hoogsensitief-zijn of dat van je partner of kind(eren), dan kun je contact opnemen en een afspraak maken.